SAVJETOVANJE I POMOĆ KOD ADAPTACIJA

Zato smo mi tu da Vam pomognemo. Našim pružanjem usluga Vama želimo Vam omogućiti da Vam radovi u Vašoj kući budu zadovoljstvo , a ne muka. Analizirajući neki Vaš problem savjetovat ćemo Vas na koji način izvršiti radove i koje materijale koristiti , a da oni zaista budu potrebni za tu vrstu radova. Idealni materijali, kvalitetan rad izvođača garancija su trajnosti, kvalitete i Vašeg zadovoljstva, a sve temeljeći na znanju.

Kod razgovora sa nekim izvođačem radova koji Vam ističe svoje iskustvo  nikad nemojte krenuti sa razgovorom da on temeljem svojeg iskustva preporuči materijale. Iskustvo nije dokazana kvaliteta, znanje je kvaliteta. Kod svake takve preporuke morate biti svjesni da će možda zastupati svoje interese preporukom pojedinih materijala, pa bili oni ideani za rješavanje Vaših problema ili ne.

Već kod same izrade troškovnika radova i materijala treba paziti da li se radi o slučajnim ili namjernim (stvarnim) cijenama. Obično se troškovnici pišu vrlo šturo – bez detalnjog opisa materijala kojeg će upotrijebiti, tip, proizvođač,itd.

Ukratko – dostava materijala + plus posao.

Materijal  mora biti detaljno specificiran i treba biti odvojen od usluge.

Slučajne cijene se obično baziraju na osnovi „ako prođe,prođe“ jer ponuđač ima dovoljno posla i nije mu toliko u interesu bazirati se na Vaš slučaj, a uvijek postoji nada da ćete ga pozvati da izvrši radove.

A onda slijedi muka za Vas – čekanje, odugovlačenje, možda još veća cijena troškovnika zbog neplaniranih radova i na kraju takvi  izvođač će još očekivati Vašu zahvalu za radove koje je izvršio i masno naplatio, koristeći se slučajnim cijenama.

Kontaktirajte me:

ADAPTACIJA SLUČAJ 1.

oštećenje fasade,bubrenje žbuke i boje,starost fasade 2 godine

ADAPTACIJA SLUČAJ 2.

renoviranje kupaonice