ADAPTACIJA 2.

Adaptacija kupaonice

Adaptacija kupaonice
Potrebni radovi-sanacija starih  odvoda-olovne cijevi

– premještanje cijevi za centralno grijanje
– postavljanje keramičkih poločica

Investitor traži ponudu izvođača koji sastavlja troškovnik
Nekoliko osnovnih stavki u troškovniku i cijena 16.000,00 kuna-usmeno obrazloženje ponuđača uz cijenu je  da vi za tu cijenu dobivate novu kupaonicu!?

Prijepis i analiza jedne stavke troškovnika građevinske tvrtke

Stavka br 8.
– Postavljanje keramike sa dobavom ljepila,
– mase za fugiranje i impregnacije-   m2       25       100,00       2500,00  KUNA plus PDV

Naša analiza, dostava većih trgovačkih kuća koje prodaju građ. materijal je u većini slučaja besplatna u krugu nekoliko km ili minimalna. Lokacija mjesta adaptacije udaljena 2 km od tri različita građevinska centra.

Ljepilo za pločice – Koje?  Tip?  Proizvođač?  Namjena?  Količina? Cijene ljepila se razlikuju prema vrsti, kvaliteti, namjeni u rasponu od nekoliko stotina kuna po jednom pakiranju.

Masa za fugiranje -isto kao i za ljepilo
Postavljanje -?-kolika je cijena usluge ?-ne znamo ni mi u ovom slučaju,jer vlasnik posjeduje ker.pločice koje je kupio prema svom ukusu.
Zaključak – primjer slučajnih cijena

Dokaz -prema našem prethodnom objašnjenju –slučajna i namjerna,tj stvarna cijena, izvođač se nije javio i interesirao za posao mjesec dana.

Rješenje-Vlasnik se obraća nama za pomoć

Saslušamo želje i interese vlasnika i krećemo mu pomoći, predlažeći naša rješenja bazirana na znanju i kvaliteti, a zadovoljavajući njegove interese. Uz njegovo inzistiranje nudimo novog izvođaća.

Slika br1.

Slika br3.

1. Slika

Fotografija kupaonice prije sanacije cijevi i kompletne adaptacije

Demontaža stare kupaonske opreme.

Sanacija starih olovnih odvodnih cijevi

Postavljanje plastičnih odvodnih cijevi, nove cijevi spojene na glavnu vertikalu odvoda stambene zgrade.

Premještanje radijatora, zamjena olovnih dovodnih cijevi sa bakrenim cijevima.

Popuna rupa od starih odvoda i stare kade. Upotrijebljen stiropor, cement, masa za izravnanje. Hidroizolacija-kupaonica se nalazi na prvom katu,investitor želi biti siguran da neće doći do propuštanja vode u stan ispod.

Slika br2.

Slika br4.

Slika br5.

Slika br7.

Postavljanje kupaonske opreme prema želji investitora.

Keramičke pločice postavljane sa fleksibilnim ljepilom i vodonepropusnom fugir masom.Zidovi obojani sa preporučenom bojom za kupaonice.

Postavljanje tuš kabine. Završna montaža slavina za vodu,tuš, i novih prekidača za struju.

Rekapitulacija troškova.

USPOREDBA

Ponuda izvođača( nećemo spominjati ime  tvrtke)-18.000,00 kuna

Cijena uključuje-demontažu postojeće keramike, sanitarija, vodovodna instalacija, premještanje radijatora, soboslikarski radovi, elektro-radovi i završna montaža.U cijenu je uključeno i postavljanje pločica (cijena obrazložena u prošlom stavku).U cijenu nije uključena kupaonska oprema.(keramičke pločice posjeduje investitor) završetak radova do 30 dana.

Naša cijena i radovi

Spušteni strop (prema želji investitora), demontaža, skidanje pločica, žbukanje, vodovod i odvodnja, instalacija za radijator, postavljanje pločica , soboslikarski i elektro radovi, montaža kupaonske opreme. U našem troškovniku koji je prvobitno isporučen investitoru navedene su sve stavke sa točnim opisom i količinom potrebnog materijala. Specifikacija bakrenih cijevi, plastičnih cijevi,ljepilo za pločice (tip,vrsta,proizvođač), fugir masa (tip,vrsta,proizvođač).

6.100,00 Kuna- završetak radova  7 (sedam dana)

Investitor sam kupuje kupaonsku opremu –slavine,lajsne,tuš kabinu, radijator,umivaonik sa ogledalom –cijena  4.260,00 Kuna

Slika br6.