Inženjer građevinarstva, Elektrotehničar, elektroinstalater.
U građevini , kao grani privrede gdje iskustvo nije presudno jer ono ne znači ništa ako se uz njega osoba ne upoznaje sa novim dostignućima i novim materijalima u građevini.

Imam radno iskustvo 20 god. , ali htio bih naglasiti golemo životno iskustvo. Za mene radno iskustvo ima smisla ako se uz posao i uči i upoznaje sa novim dostignućima.

LinkedIn